Právní služby

Advokátní kancelář nabízí své služby v zastupování klientů před soudy, před správními orgány, v sepisování smluv z oblasti práva rodinného, trestního, správního a občanského.