Správní a ústavní právo

V oblasti správního práva svým klientům poskytuji následující právní služby:

  • právní zastoupení před správními orgány
  • právní zastoupení před správním orgánem v rámci přestupkového řízení
  • sepis správní žaloby a následné zastoupení ve správním soudnicví
  • sepis kasační stížnosti k Nejvyššímu správnímu soudu
  • sepis ústavní stížnosti a následné zastoupení před Ústavním soudem ČR