Trestní právo

V oblasti trestního práva svým klientům poskytuji tyto právní služby:

  • obhajoba v trestních řízeních, týkajících se jakékoliv trestné činnosti, a to jak v přípravném řízení, tak u soudů všech instancí, včetně sepisu dovolání k Nejvyššímu soudu
  • obhajoba v rámci obnovy řízení, sepis stížnosti pro porušení zákona
  • zastupování poškozeného v rámci trestního řízení, včetně tzv. adhézního řízení