Rodinné právo

V oblasti rodinného práva svým klientům poskytuji nejčastěji následující právní služby:

  • právní zastoupení v rozvodovém řízení – tzv. sporný rozvod, sepis žaloby a návrhu na úpravu styku k nezletilým dětem, účast u jednání před soudem, případně sepis odvolání a účast u jednání odvolacího soudu
  • sepis dohod o vypořádání společného jmění manželů (SJM), případně právní zastoupení u soudu v rámci vypořádání SJM
  • právní zastoupení v rozvodovém řízení – tzv. nesporný rozvod, dle § 24a zák. o rodině, příprava dohody o vypořádání SJM, sepis návrhu na nesporný rozvod, sepis dohody o úpravě styku k nezletilým dětem, případně zastoupení u soudu
  • právní zastoupení v řízení o určení výživného, případně o jeho navýšení, a to v řízeních o výživné nezletilého dítěte, zletilého dítěte a rozvedeného manžela
  • právní zastoupení v řízení o určení otcovství, o zbavení rodičovské zodpovědnosti